ПРЕГЛЕД НА УСЛУГАТА

Кожата и дървото са скъпи и качествени материали, които могат да бъдат вечни при условие, че се поддържат и почистват правилно.

Продуктите, които ние използваме за тази цел са с неутрално PH т.е. безвредни за хората и природата продукти, които подхранват материалите и в същото време извличат мазния боклук от тях. Използването на агресивна химия унищожава безвъзвратно кожата и дървото.